Liturgical year

Advent Sunday
(Sunday, 02 December 2018, 10 days earlier)

Advent (second Sunday)
(Sunday, 09 December 2018, 3 days earlier)

Advent (third Sunday)
(Sunday, 16 December 2018, 4 days later)

Advent (fourth Sunday)
(Sunday, 23 December 2018, 11 days later)

Christmas
(Tuesday, 25 December 2018, 13 days later)

Christmas (second day)
(Wednesday, 26 December 2018, 14 days later)

Epiphany
(Sunday, 06 January 2019, 25 days later)